Du tænker måske “Hvorfor et tilgivelsesbrev?”, så det tager vi fat på først…

Tilgivelse er ofte et misforstået begreb, for mange tænker: ”Hvorfor skal jeg tilgive “X”, der har krænket mig, styret mit liv og gjort mig så ondt”.

Men tilgivelse betyder ikke, at du siger: “Værsgo’, tramp på mig”. Tilgivelse betyder heller ikke, at du billiger det, som din krænker har gjort.

Tilgivelse handler her om at sætte dig selv fri og tage styringen af dit liv tilbage.

Hvis du bærer rundt på gammel vrede, nag, sorg, bitterhed eller andet, er det dig selv, det rammer hårdest, for så er det dig, der lader fortidens spøgelser blive ved med at forpeste dit liv. Din krænker er måske slet ikke bevidst om, hvilke ar du slæber rundt på, og hvilke betændte sår, der bliver ved at blusse op.

Måske er din krænker ikke i live længere, men vedkommendes ord og handlinger flyder stadigvæk nok så livligt rundt i dit blod og i dine årer. Hvis du vil gå fra ikke succes til succes, er du nødt til at tage det her punkt alvorligt. Uden tilgivelse kommer du ikke ud af offerrollen og ser solen danse.

Skriv dit tilgivelsesbrev for din egen skyld

Skriv et brev til den eller dem, der har krænket dig. Start brevet med sætningen: “Kære x, jeg er rasende/ked af det/såret/vred/bitter over…” og tøm så dit hjerte helt ud.

Du skal ikke tænke på stavefejl, grammatik eller andet – bare skriv, skriv, skriv.

Afslut brevet med “Jeg vælger at tilgive dig nu, så jeg kan komme videre med mit liv. Jeg vil aldrig mere bruge dig som undskyldning for at ikke skabe det liv og den succes i livet som jeg ønsker mig.”

Rite de passage ritualet

Rite de passage  (et overgangsritual, der sætter dig fri og markerer din overgang fra ikke succes til succes)

Hvis du har skrevet brevet elektronisk, vil jeg anbefale, at du printer det ud. Din opgave er nu at lave et afskedsritual og sætte et punktum.

Tag tilgivelsen og dig selv gravalvorligt. Det gør du ved at udføre en perfekt salut.

Måske er det at brænde brevet et bestemt sted, måske er det at rive det i bittesmå stykker og skylde det ud i toilettet eller sende det på sejltur i havet. Måske har du lyst til at grave det ned, eller hvad der nu føles rigtigt for dig.

Men det er vigtigt, at du gør noget andet end blot at slette brevet eller krølle det sammen og smide det ud i skraldespanden. Du vil opleve, at der med ritualet følger en lettelse.

Det er ikke meningen, at du skal give brevet til din krænker, hvis denne stadig er i live. Hele pointen er at få ryddet op i dit indre, at få renset ud, lukke nogle døre, markere og sætte nogle grænser i dit indre. Det vil i fremtiden gøre det lettere for dig at sige fra over for din krænker i den ydre verden.

Hvis du gør dette, er det første skridt på vejen til aldrig at lade andre gøre dig fortræd i fremtiden.

Når du har skrevet brevet og udført den perfekte salut, er det tid til at ære din frisættelse.

Lav en ceremoni med dig selv som æresgæst. Køb, tegn eller gør et eller andet, der gør dig glad og minder dig om, at prøvelsernes tid er forbi, og at du lige har udført en vigtig begivenhed, dvs. en milepæl i din overgang fra ikke succes til succes.

Download pdf til øvelsen her: Tilgivelsesbrev